ข่าวเด่น (Breaking News)

โรงเรียนสุรพินนท์พิทยาขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนในการแข่งขันการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

by โรงเรียนสุรพินท์ พิทยา -

ผลการแข่งขันการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
ประเภททีมชายล้วน ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ ประเภททีมหญิงล้วน ผลการแข่งขัน ชมเชย

 

ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์และรูปแบบผสมผสาน

by โรงเรียนสุรพินท์ พิทยา -

ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์และรูปแบบผสมผสาน ในวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565

 

Older topics...