ข่าวเด่น (Breaking News)

โรงเรียนสุรพินนท์พิทยาขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนในการแข่งขันการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

โรงเรียนสุรพินนท์พิทยาขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนในการแข่งขันการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

by โรงเรียนสุรพินท์ พิทยา -
Number of replies: 0

ผลการแข่งขันการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
ประเภททีมชายล้วน ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ ประเภททีมหญิงล้วน ผลการแข่งขัน ชมเชย