ข่าวเด่น (Breaking News)

ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์และรูปแบบผสมผสาน

ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์และรูปแบบผสมผสาน

by โรงเรียนสุรพินท์ พิทยา -
Number of replies: 0

ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์และรูปแบบผสมผสานที่บ้าน ในวันที่ 26-28 มกราคม 2565 และให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On-site 100%) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565